Välkommen till Gotland och Visby, Rosornas stad, Den gamla Hansestaden.

Vi erbjuder en modernt utrustad
kurs- och konferensanläggning i skön,
miljö för alla typer av kurser och konferenser.